INLOGGEN

De DEC Utrecht, gevestigd aan Heidelberglaan 100, Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De DEC Utrecht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Werkadresgegevens
- (Werk) telefoonnummer
- (Werk) e-mailadres

De DEC Utrecht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doel om u te kunnen bellen of te e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

De DEC Utrecht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit is in de regel niet langer dan 5 jaar, afhankelijk van de duur van het onderzoek/onderwijs wat door de DEC van een advies is voorzien.

De DEC Utrecht verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De DEC Utrecht gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

DEC Utrecht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via dec-utrecht@umcutrecht.nl.

Mei 2018